خرید دستگاه بدنسازی
برای خرید دستگاه بدنسازی می توانید به سایت INPARS یا پارس ورزش نگین مراجعه نمایید.
این سایت شما را برای خرید دستگاه بدنسازی خوب و مناسب و متناسب با شرایط خود، راهنمایی می کند و همین طور با نکات قابل تامل قبل از خرید تجهیزات باشگاه بدنسازی آشنا می شوید .

تعداد محدودی از میان دستگاه های بدنسازی موجود در سایت این پارس را برای شما لیست نموده ایم
⦁ دستگاه های سیم کش سری IFP
⦁ دستگاه های وزنه آزاد سری FW
⦁ دستگاه های سیم کش چندکاره
⦁ سازه های کراس فیت
⦁ میزهای پرس و نیمکت ها
⦁ دستگاه های هوازی
⦁ تجهیزات کراسفیت و تجهیزات جانبی
⦁ دستگاه های سیم کش سری PV
⦁ دستگاه های سیم کش سری Pro

 

لینک به سایت پارس ورزش نگین