قفس مرغ تخمگذار
صفر تا 100 پرورش مرغ- قفس مرغ تخمگذار- تجهیزات مرغداری
راه اندازی واحد های پرورش مرغ بومی – تجهیزات مورد نیاز واحد های پرورش مرغ – فروش جوجه سه ماهه ، یک ماهه قفس مرغ تخمگذار و گوشتی
اطلاعیه مهم:
پکیج کامل پرورش مرغ بومی ( به ارزش 2 میلیون تومان ) برای مدت محدود رایگان شد.
فردا شاید رایگان نباشد
برای تهیه قفس مرغ تخمگذار و اطلاعات درباره صفر تا قفس مرغ تخمگذاری به سایت فروشگاهی اینفارم مراجعه نمایید و از خدمات خوب و مطمئن آن بهره مند شوید.
در این سایت شما آشنا می شوید با:
قفس مرغ تخمگذار 6 طبقه
واکسیناسیون در قفس مرغ
کوکش نوار تمام اتومات در قفس مرغ
سیستم جمع آوری کود در سالن های مرغداری
سیستم آبخوری در قفس مرغ تخمگذار

 

سایت فروشگاهی اینفارم